പ്ലേറ്റുകൾക്കുള്ള ബെൽറ്റുകൾ

  • Types of sanding belts suitable for plates grinding and polishing

    പ്ലേറ്റുകൾ പൊടിക്കുന്നതിനും മിനുക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ സാൻഡിംഗ് ബെൽറ്റുകളുടെ തരങ്ങൾ

    ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ബോർഡ്, ഇടത്തരം സാന്ദ്രതയുള്ള ബോർഡ്, പൈൻ, അസംസ്കൃത പലകകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, മറ്റ് തടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഗ്ലാസ്, പോർസലൈൻ, റബ്ബർ, കല്ല്, മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഓവർലോഡ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രൈൻഡിംഗ് പ്ലേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് സാൻഡിംഗ് ബെൽറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

    സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് സാൻഡിംഗ് ബെൽറ്റ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഉരച്ചിലുകളും പോളിസ്റ്റർ തുണി അടിത്തറയും സ്വീകരിക്കുന്നു.സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ഉരച്ചിലുകൾക്ക് ഉയർന്ന കാഠിന്യം, ഉയർന്ന പൊട്ടൽ, തകർക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ആന്റി-ക്ലോഗിംഗ്, ആന്റിസ്റ്റാറ്റിക്, ശക്തമായ ആഘാത പ്രതിരോധം, ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ ശക്തി എന്നിവയുണ്ട്.